از آسمان

قسمت دوازدهم برنامه از آسمان با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین باباییاز آسمان>

ترجمه آیه ، از آسمان ، تفسیر قرآن ، صفحه به صفحه ، استاد بابایی ، تفسیر صفحه 12 ، پنهان و آشکار ، بقره ، امی ،