خانواده دوست داشتنی

قسمت پانزدهم برنامه خانواده دوست داشتنی با کارشناسی حجت الاسلام نوروزی گهرخانواده دوست داشتنی>

اختلاف و تفاهم ، سوء تفاهم ، شتابزدگی ، حل مسئله ، نا هنجاری ها ، اختلاف سلیقه ها ،