مع امام منصور

قیمت دوم ویژه برنامه مع امام منصور با کارشناسی استاد علی شریفیمع امام منصور>

قاتل امام حسین علیه السلام ، مبانی اهل سنت ، اطاعت مطلق از حاکم ، یزید ، خلافت ، علم و عدالت ،