شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
دستور معاویه به سب امیرالمومنین(علیه السلام)دستور معاویه به سب امیرالمومنین(علیه السلام)>

امیرالمومنین ع ، سب ، ناسزا ، معاویه ، اهل تسنن ، خال المومنین ، لعن ، قنوت ، مقدسات ، آیت الله قزوینی ،