ویژه برنامه نبی صادق

قسمت دوم ویژه برنامه نبی صادق با کارشناسی حجت الاسلام نیشابوریویژه برنامه نبی صادق>

معرفت به امام ، امیرالمومنین علی ع ، هدف متعالی ، جایگاه پیامبر ص ، واسطه فیض ، هدایت ، عبد ، رسول ، اخلاق ، عیادت از مریض ها ، اهل بیت ع ، احکام ،