نیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته

قسمت ششم برنامه نیم نگاه با اجرای آقای اکبرینیم نگاه _نگاهی به خلاصه برنامه های هفته>

برنامه باب الجواد پدر و مادر تاریخ بدون روتوش بابل خورشید کعبه ولادت امیرالمومنین علی ع ولادت در کعبه آیت الله قزوینی استاد جباری