در محضر نور _ آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

قسمت هفتم برنامه در محضر نور با اجرای استاد تقی پوردر محضر نور _ آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم>

آموزش قرائت قرآن ، سوره حمد ، تلفظ حروف ، زبان عربی ، تلفظ حروف ، مخرج حروف ، آداب تلاوت ،