سایر قسمت ها
روشنای احکام - پاسخ به سولات شرعی

قسمت بیستم و ششم برنامه روشنای احکام با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور
(فصل دوم)
• سوال بيننده : ميدانيم سگ نجس است ولي فرزندم خواسته و ميگويد كجاي قرآن آمده و اصلاً چرا سگ و بعضي حيوانات نجس اند ؟ چه پاسخ بدهيم ؟
• در قرآن كريم چند آيه درباره احكام آمده است ؟
• آنچه در رساله هاي مراجع آمده است از كجاست ؟
• سوال بيننده : چه پولي به عنوان صدقه قبول ميشود ؟
• سوال بيننده : امروزه كه صندوق هاي صدقات كم شده ، چگونه و به چه جاهايي صدقه را بدهيم ؟
• سوال بيننده : اگر در جمع هاي خودماني و دوستانه ، مخالفين اهل بيت ( عليهم السلام ) را لعن و نفرين كنيم ، آيا اشكال شرعي دارد ؟
• آيا لعن كردن در قرآن كريم هست ؟
• در زمان معاويه ، در بالاي هفتاد هزار منبر اميرمومنان علي (ع) را لعن ميكردند ! با استناد به منابع معتبر اهل سنت
• سوال بيننده : كسيكه منزلي خريده ( با پول خمس داده شده ) و بعد از ساليان كه ارزش آن خانه زياد شده و مجبور به فروش ميشويم ، آيا دوباره بايد خمس بدهيم ؟
• سوال بيننده : مقداري تخم خربزه را شسته ام در ظرف آبي و حالا چند چيز سياه در آن ديده ام كه ممكن است فضله باشد و قبل از آن آب را هم چشيده ام ، آيا آب ناپاك بوده است ؟
• سوال بيننده : خانمي هستم كه تمام شئونات را رعايت ميكنم ولي راحت هستم و در محل كار و ... با آقايان همكار و اقوام شوخي ميكنم و ميخندم ، آيا اشكال شرعي دارد ؟
• سوال بيننده : در مورد تقويم هاي نجومي و روزهاي قمر در عقرب توضيح دهيد ؟ آيا درست هستند و يا خير ؟
• سوال بيننده : اگر در خواب احساس كنيم مايعي ( مني ) خارج شده و در صبح اثري از آن نباشد آيا غسل واجب است ؟
• سوال بيننده : اگر نماز گزار در هنگام سجده متوجه شود ركوع را انجام نداده است ، نمازش باطل است ؟
• سوال بيننده : آيا انگشتر انداختن در انگشت شصت و يا اشاره جايز نيست ؟
• پاسخ به سوالي كه در هفته قبل مطرح شد :
• اگر فردي خانه اي داشته باشد و بدهد آن را بسازند ( مشاركتي ) و چند واحد سهم فرد شود ، آيا واحد هاي اضافه ( به جز محل سكونتش ) خمس دارد ؟
• سوال بيننده : اگر مادرم پولي داشته باشد و آن را به برادرم دهد تا در كار خود ( بنكداري ) و در مال خود وارد كند و با آن معامله كند و شريك شود ، آيا مشكلي دارد ؟
• سوال بيننده : شخصي كه شراب خورده باشد و غذا خورده و بعد از غذا از ليوان آب استفاده كرده ، آيا ليوان نجس است و چگونه عمل كنيم ؟
• سوال بيننده : آيا شخصي كه شراب خورده ، تا چهل روز نميتواند نماز بخواند ؟
• سوال بيننده : اگر تعداد نمازهاي قضايمان زياد باشد و ندانيم چقدر است ، بايد چه كنيم ؟
• سوال بيننده : هنگاميكه كيفم را خالي ميكردم ، انگشتري نقره پيدا كردم و از تمام اطرافيان پرسيده ام و گفته اند متعلق به آنها نيست ، چكار كنيم ؟


دیگر قسمت ها


  
  • رضایی

    27 آبان 1402 - ساعت 02:03

    عالی بود درود خداوند بر استاد وحیدی.

    0 0

روشنای احکام - پاسخ به سولات شرعی>

احکام شرعی سوال شرعی نجاست سگ صدقه لعن دشمنان خمس محرم و نامحرم قمر در عقرب توبه