فرهنگ دین داری

قسمت شانزدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

برکات ماه رمضان ، انفاق ، وقف ، انصاف ، برکت ، همت ، اوقات فراقت ، کار کردن ، خداوند رزاق است ، ربا ،