فرهنگ دین داری

قسمت دهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام وحید حاجی آقازادهفرهنگ دین داری>

شخصیت ، خوب بودن ، دین داری ، فرهنگ ، تداعی ، جامعه ، مذهبی ، صمیمیت ، قضاوت ، حل مسئله ، توقعات ، عدالت ، انسانیت ،