افضل الاعیاد

قسمت چهارم ویژه برنامه افضل الاعیاد با کارشناسی استاد حسینیافضل الاعیاد>

نیاز بشر به رهبر ، منطق قرآن ، سقیفه و انتخاب خلیفه ، منطق شیعه درباره امامت ، خطبه غدیر و افضلیت امیرالمومنین علی علیه السلام ،