پیامبر رحمت - به مناسبت عید بزرگ مبعث

قسمت دوم ویژه برنامه پیامبر رحمت با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیپیامبر رحمت - به مناسبت عید بزرگ مبعث>

عید مبعث بعثت هدف بعثت قرآن و سنت تزکیه استغفار استغفار مجرب فطرت خداجویی معنویت شبکه ولی عصر عج آیت الله قزوینی