شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (2) حجت الاسلام ابراهیمی - حجت الاسلام مؤمنی - خانواده قرآنی میرزایی

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز دوم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام ابراهیمی
کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی
و گفتگو با خانواده قرآنی میرزاییضیافت آسمانی (2)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام مؤمنی ، حجت الاسلام ابراهیمی ،