شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (7) حجت الاسلام ابراهیمی - استاد اخوان- خانواده قرآنی نادری

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز هفتم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام ابراهیمی
کارشناسی استاد اخوان
و گفتگو با خانواده قرآنی نادریضیافت آسمانی (7)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، استاد اخوان ، حجت الاسلام ابراهیمی ،