شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ضیافت آسمانی (28) حجت الاسلام فقیهی-حجت الاسلام دکتر رفیعی

ویژه برنامه ضیافت آسمانی - روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
با بیان احکام شرعی توسط حجت الاسلام فقیهی
کارشناسی حجت الاسلام دکتر رفیعیضیافت آسمانی (28)>

شبکه ولی عصر ، ضیافت آسمانی ، حجت الاسلام فقیهی ، حجت الاسلام دکتر رفیعی ،