شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
ویژه برنامه نگاه روز حجت الاسلام ابوالقاسمی

تحلیل اتفاقات اخیر افغانستان با کارشناسی حجت الاسلام ابوالقاسمیویژه برنامه نگاه روز>

شبکه ولی عصر ، ویژه برنام ، نگاه روز ، حجت الاسلام ابوالقاسمی ، ولیعصر ،