شبکه جهانی حضرت ولی عصر (عج)
برخورد امیرالمؤمنین(علیه السلام) با یاران خودبرخورد امیرالمؤمنین(علیه السلام) با یاران خود>

تاریخ بغداد ، امیرالمومنین علی علیه السلام ، عدالت ، نهج البلاغه ، دنیا ، ظلم ، یاران ، شیعه ، مظلوم ،