فرهنگ دین داری

قسمت هجدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

همت امانت داری تلاش گری خوش برخوردی حال خوب مطالعه اطمینان به خدا جرات مندی