فرهنگ دین داری

قسمت هجدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

همت ، امانت داری ، تلاش گری ، خوش برخوردی ، حال خوب ، مطالعه ، اطمینان به خدا ، جرات مندی ،