فرهنگ دین داری

قسمت بیست و دوم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام حاجی آقا زادهفرهنگ دین داری>

رفتار دینی ، معاشرت با مردم ، صفات مومن ، مومن خوش مشرب ، رفتارهای خوب ، گفتگو در تفاوت ها ، مهربانی و سعه صدر ،