فرهنگ دین داری

قسمت بیست و دوم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام حاجی آقا زادهفرهنگ دین داری>

رفتار دینی معاشرت با مردم صفات مومن مومن خوش مشرب رفتارهای خوب گفتگو در تفاوت ها مهربانی و سعه صدر