فرهنگ دین داری

قسمت نوزدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

فرهنگ زندگی دینی ، تلاشگری و همت ، کسالت و تنبلی ، رسانه ، رزق و روزی ،