حبل المتین

قسمت صد و چهل برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

نشانه های ظهور ، سرود سلام فرمانده ، مقدمات ظهور ، حدیث خلفای اثنا عشر ، ولایت اهل بیت علیهم السلام ، امام شناسی ، زنان پیامبر ص ، توسل ،