عصر ایمان حجت الاسلام و المسلمین عباسی

قسمت چهلم برنامه عصر ایمان با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عباسیعصر ایمان>

شبکه ولی عصر ، عصر ایمان ، استاد عباسی ، اجتهاد ، تقلید ،