عصر ایمان حجت الاسلام و المسلمین عباسی

قسمت سی و نهم برنامه عصر ایمان با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عباسیعصر ایمان>

شبکه ولی عصر ، عصر ایمان ، استاد عباسی ، اجتهاد ، تقلید ،