لبیک یاحسین علیه السلام

ویژه برنامه لبیک یاحسین به مناسبت اربعین - قسمت سوم
کارشناس: حجت الاسلام روستاییلبیک یاحسین علیه السلام>

حجت الاسلام روستایی ، لبیک یاحسین ، امام حسین ، پیاده روی ، شیعه ، ولیعصر ،