فرهنگ دین داری

قسمت هفدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

تلاش و کوشش رفاه نماز گناه نابخشودنی رزق دنیا و آخرت همت بلند راحت طلبی