فرهنگ دین داری

قسمت هفدهم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

تلاش و کوشش ، رفاه ، نماز ، گناه نابخشودنی ، رزق ، دنیا و آخرت ، همت بلند ، راحت طلبی ،