ویژه برنامه صدیقه شهیده

قسمت دوم ویژه برنامه صدیقه شهیده به کارشناسی حجت الاسلام حسینی صدرویژه برنامه صدیقه شهیده>

حضرت فاطمه س ، فاطمیه ، عاشورا ، سوره کوثر ، رهبر الهی ، حق ، ظهور ، تزویر ، جهاد تبیین ، مصادیق ظلم ، جانشین ، ولایت ، امامت ، سکوت در فتنه ،