دست انداز

قسمت دوم برنامه دست انداز با کارشناسی استاد شریفی و حجت الاسلام مرعشیدست انداز>

جایگاه زن ، اهل تسنن ، صدر تاریخ ، زنده به گور کردن ، شکنجه ، حضرت زهرا س ، پیامبر اکرم ص ، خلیفه دوم ، تازیانه ، شیطان ، عایشه ، جنگ ، جمل و صفین ،