حامی رسالت - به مناسبت وفات حضرت ابوطالب علیه السلام

ویژه برنامه حامی رسالت با کارشناسی دکتر عباسیحامی رسالت - به مناسبت وفات حضرت ابوطالب علیه السلام>

وفات حضرت ابوطالب ع حمایت از رسول خدا ص کفیل هدف معنوی دیوان قریش نجاشی ایمان حضرت ابوطالب ع صحابی مظلوم غربت اسلام شیعه