آینه تاریخ

قسمت سی برنامه آینه تاریخ با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری
موضوع: حمله به خانه وحیآینه تاریخ>

شبکه ولی عصر ، آینه تاریخ ، دکتر جباری ، تاریخ اسلام ، خانه وحی ،