فرهنگ دین داری

قسمت بیست و هشتم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

اهل جنت محبت توقیع امام توسل اخلاقیات زهد رعایت حقوق حکومت امیرالمومنین ع ایران نان گندم آب سالم رفاه جود سخاوت خیانت طمع دنیا شهوت