فرهنگ دین داری

قسمت بیست و هشتم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

اهل جنت ، محبت ، توقیع ، امام ، توسل ، اخلاقیات ، زهد ، رعایت حقوق ، حکومت ، امیرالمومنین ع ، ایران ، نان گندم ، آب سالم ، رفاه ، جود ، سخاوت ، خیانت ، طمع ، دنیا ، شهوت ،