فرهنگ دین داری

قسمت بیست و پنجم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام شاکرینفرهنگ دین داری>

شادی درونی ، معیار دین داری ، کلید خزائن الهی ، افزایش فعالیت های نشاط آور ،