فرهنگ دین داری

قسمت بیست و چهارم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام حاجی آقا زادهفرهنگ دین داری>

رفتار های اجتماعی ، اولویت های زندگی ، معنویت وظیفه پدر ، محبت وظیفه مادر ، رفتار با والدین ، احب الله من احب حسینا ، ملاک دین داری ،