خورشید کعبه - ویژه برنامه ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام

قسمت دوم ویژه برنامه خورشید کعبه با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیخورشید کعبه - ویژه برنامه ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام>

رجب سیزده رجب ولادت امیرالمومنین علی ع روح دیانت مولود کعبه فاطمه بنت اسد س شیعه فضائل حضرت شکاف کعبه قبله احرام آیت الله قزوینی