عصر ایمان

قسمت چهل و هشتم برنامه عصر ایمان با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عباسی
موضوع:نقد نو اخباری گری ها و بانوان در مرجعیت و اجتهادعصر ایمان>

شبکه ولی عصر ، عصر ایمان ، استاد عباسی ، اجتهاد ، تقلید ، مرجعیت ،