قسمت سی و چهارم برنامه آینه تاریخ با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباریقسمت سی و چهارم برنامه آینه تاریخ با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری>

شبکه جهانی ولی عصر ، آینه تاریخ ، تاریخ اسلام ، دکتر جباری ، شبهات تاریخی ، فاطمیه ،