کلمه طیبه

قسمت شصتم برنامه کلمه طیبه با کارشناسی حجت الاسلام یزدانیکلمه طیبه>

شبکه ولی عصر ، کلمه طیبه ، استاد یزدانی ، پاسخ به شبهات وهابیت ، شبکه های وهابی ،