حبل المتین

قسمت صد و پنجاه و دوم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

حدیث ثقلین ، امت پیامبر ص ، اهل نجات ، فرقه ها ، شیعه ، اهل تسنن ، من مات بلا امام ، کتاب خدا ، اهل بیت ع ، میزان ، امامت ، صحابه ، عرفه ، منا ، عترت ، صحیح بخاری ، وحی ، برزخ ، غدیر ، آیت الله قزوینی ،