حبل المتین

قسمت صد و چهل و دوم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

دشنام به امیرالمومنین علیه السلام ، آیه مباهله ، نفس پیامبر صلی الله علیه و آله ، افضلیت ، استدلال ، شورای 6 نفره ، سب و فحاشی ،