فرهنگ دین داری

قسمت بیستم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

زیارت امام رضا علیه السلام ، شیعیان ، سلام امام رضا علیه السلام به شیعیان ، صدق و صداقت ، زیارت ارزان ، فرهنگ زیارت ، فرهنگ نقد منصفانه ، امانت ،