حبل المتین

قسمت صد و پنجاه و سوم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیحبل المتین>

حدیث ثقلین ، عترت ، قرآن ، اهل بیت ع ، تبعیت ، محبت ، ولایت ، نماز ، شفاعت ، حضور قلب ، عمل صالحین ، حقانیت ، حدیث حوض ، پاسخ به شبهات ، ولایت امیرالمومنین ع ،