راه روشن

قسمت بیست و پنجم برنامه راه روشن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی
موضوع :مناظره وحدت و تقریبراه روشن>

راه روشن ، مناظره وحدت و تقریب ، شبکه ولی عصر ، استاد ابوالقاسمی ،