کلمه طیبه

قسمت هفتاد و نهم برنامه کلمه طیبه با کارشناسی حجت الاسلام یزدانیکلمه طیبه>

اوصاف حضرت مهدی صلوات الله علیه ، اثبات امامت ، تفسیر قمی ، بیعت در غدیر ، جعل الهی مقام است یا نه؟ ، مقام امامت ، جعل تشریعی و تکوینی ،