فرهنگ دین داری

قسمت سی برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

رزق بی نظیر ، اخلاص ، حریص به عمل ، شناخت دنیا ، خیرالعمل ، سیره ، اهل بیت ع ، حرص در مقام ، شیفتگان خدمت ، حرص مذموم ، حرص در عبادت ، اشک ،