حبل المتین

قسمت صد و ششم برنامه حبل المتین با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینی
موضوع:میلاد امام حسن عسکری علیه السلام و نقد شبهات امامت ایشانحبل المتین>

حبل المتین ، شبکه ولی عصر ، میلاد امام حسن عسکری علیه السلام ، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی ، نقد شبهات امامت ، شیعه ، امامت ،