اخلاق علوی سیره مهدوی

قسمت هجدهم برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی با کارشناسی آیت الله سید محمد حسینی قزوینیاخلاق علوی سیره مهدوی>

انجام واجبات ، ترک محرمات ، نفس انسان ، گناه و معصیت ، قیام ، حضرت ولی عصر ع ، بسم الله ، اخلاص ، قربه الی الله ، عبادت ، صله رحم ، معاویه ، وهابیت ، حرام زاده ، مقدسات ، اهل سنت ، مناظره ، بحث علمی ، علی جمعه ، مسلمان ، شیطان ، صحابه ، علما ، نسب معاویه ، جنگ احد ، هند جگر خوار ، ابوسفیان ، زنا ، کتب اهل سنت ،