فرهنگ دین داری

قسمت سی و دوم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

ظاهر دین ، باطن دین ، دینداری ، اهل بیت ع ، تورات ، بی عقلی ، گناه ، مناظره ، گفتگو ، ورع ، عبادت ، همسایه ، مجاورت ،