فرهنگ دین داری

قسمت سی و پنجم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

عشق ، حلاوت ، عبادت ، تسلیم محض ، مال دنیا ، غفلت ، حرم حضرت معصومه س ، عبادت تحمیلی ، لذت بندگی ، علاقه ، اهل بیت ع ، محرم و نامحرم ،