فرهنگ دین داری

قسمت سی و پنجم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمی



فرهنگ دین داری>

عشق حلاوت عبادت تسلیم محض مال دنیا غفلت حرم حضرت معصومه س عبادت تحمیلی لذت بندگی علاقه اهل بیت ع محرم و نامحرم