فرهنگ دین داری

قسمت سی و چهارم برنامه فرهنگ دین داری با کارشناسی حجت الاسلام رضایی قمیفرهنگ دین داری>

رزق بی نظیر ، محبت ، اهل بیت ع ، عبادت ، شهریار ، عاشقانه ، مصلی ، نماز ، آرامش ، یعقوب ، عاشق و معشوق ،