عصر انتظار - مهدویت و آخر الزمان

قسمت چهلم برنامه عصر انتظار با کارشناسی حجت الاسلام سید سلیمانیعصر انتظار - مهدویت و آخر الزمان>

پروژه آخر الزمان ، ظهور ، زن در کتاب مقدس ، زن در اسلام ، نگاه طبقاتی به زن ، حکومت مرد بر زن ، جمعیت ، فرزند ، آدم و حوا ، تربیت ، زن در مسیحیت ،