کلمه طیبه

قسمت هشتاد و سوم برنامه کلمه طیبه با کارشناسی حجت الاسلام یزدانیکلمه طیبه>

پاسخ به شبهات ، امام حسین ع ، اسارت ، مولوی تکفیری ، ناصبی ، طالبان ، طبری ، عمرسعد ، یزید ، معاویه ، عبیدالله ، صحابه ، جانشین ، هند ، زنا زاده ، ابن تیمیه ، جنایات ، جنگ ،